Livecams

Content Removal

Content Removal Request

Hvis du har et problem med innhold på dette nettstedet, vennligst lever en Forespørsel om Fjerning av Innhold med følgende:

  1. Så mye identifiserende informasjon om det rapporterte innholdet som mulig, inkludert men ikke begrenset til:
    • Identifisere informasjon om brukeren som er ansvarlig for det rapporterte innholdet.
    • En kort beskrivelse av ditt problem med det rapporterte innholdet.
    • Nøyaktig dato og tidspunkt du støtte på det rapporterte innholdet på nettstedet.
  2. Annen informasjon du mener er relevant for ditt problem og kan være til hjelp for oss.

Alle rapporter er konfidensielle, og ansvarlig person for det rapporterte innholdet vet ikke hvem som rapporterte.

Vennligst gi oss opp til 7 dager på å svare på din forespørsel.

Du har  1000 tegn igjen. Du har nådd den maksimale lengden til denne meldingen (1000 tegn).