Live Cams

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd: April 1, 2021

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden hieronder zijn de verkorte versie van de volledige Algemene Voorwaarden. We raden aan deze aandachtig door te lezen door hier te klikken.

 1. www.sonicbox.com stuurt geen spam-berichten! Promotionele e-mails kunnen worden gestuurd over www.sonicbox.com of gerelateerde partner-websites waarbij de optie gegeven wordt om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven. De aan de abonnee gerichte berichten zijn transactionele of relatie-berichten zoals gedefinieerd onder de CAN-SPAM Act van 2003.
 2. Op www.sonicbox.com is de abonnee Koning, waarbij de toegang wordt verleend naar een gratis en betaalbare interactieve online adult-website alwaar Adult Service Providers (ASP) van 18 jaar of ouder live webcam shows uitvoeren.
 3. www.sonicbox.com raadt u aan zijn uitstekende content en onverslaanbare prijslijst te raadplegen, met inbegrip van kredietvergoeding, restitutie en betalingswijze vastgesteld per dienst en land. Deze informatie, zonder afbreuk te doen aan het uiteengezette in de volledige Algemene Voorwaarden, kan gemakkelijk gevonden worden op de website en bij de volgende contacten: jwsbill.com of  help@jwsbill.com
 4. De diensten van sonicboxlsl.com zijn alleen geschikt bevonden voor personen van 18 jaar of ouder (21 jaar in sommige regio's). Zodoende is er geen seksueel expliciet materiaal binnen handbereik van minderjarigen.
 5. Als volwassene verklaar je het onvervreemdbare recht te hebben om alle inhoud die ik wenselijk acht te lezen of bekijken. Bovendien verklaar je dat het lezen of bekijken van de Adult entertainment inhoud van de website op geen enkele wijze inbreuk maaktop de normen of wetgeving in uw buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 6. U verklaart eveneens momenteel te verblijven in het land dat u eerlijk en nauwkeurig heeft aangegeven op het formulier bij de registratie op sonicboxlsl.com en dat u hieraan de plicht verbindt om ons binnen 24 uur te informeren van elke wijziging van woonplaats, door het sturen van een e-mail aan help@jwsbill.com in zoals uiteengezet in de volledige Algemene Voorwaarden.
 7. Alle content en materialen verschaft op on www.sonicbox.com, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Deze marerialen zijn en worden eigendom van www.sonicbox.com en worden beschermd door de wetgeving die hierop van kracht is.
 8. In geen enkel geval mag sonicboxlsl.com of een van de aan haar verbonden bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van valse openbaarmakingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, schending van de volledige Algemene Voorwaarden en/of andere onwettelijke gedragingen.
 9. Abonnees hebben de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven door een bezoek aan www.sonicbox.com Customer Service of door een e-mail te verzenden naar support@livecamhelp.com

In het geval van welke frauduleuze transactie dan ook behoudt www.sonicbox.com zich het recht voor om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt, te gebruiken bij welke vorm van juridische procedure dan ook. Dit met inbegrip van - zonder aanspraak op volledigheid - webbrowser geschiedenis, IP en e-mailadressen, en iedere andere traceerbare activiteit.

Gedurende dergelijke juridische procedures kan sonicboxlsl.com andere, professionele onderzoekspartijen betrekken en daarmee bepaalde informatie delen om op dergelijke wijs in overeenstemming met de federale wetgeving, haar rechten te verdedigen en de belangen van de abonnees van sonicboxlsl.com te vertegenwoordigen.

www.sonicbox.com verleent volledige medewerking aan de wettelijke autoriteiten die in de positie zijn om onderzoek te doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en reageren daarmee op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.

Merk op dat www.sonicbox.com alle mogelijke en wettelijke maatregelen heeft genomen om de voorkomen dat gebruikers seksueel expliciete inhoud bekijken zonder hun toestemming. Het is daarom volledig uw eigen verantwoordelijkheid om de volledige Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen en te begrijpen. Ik heb de volledige Algemene Voorwaarden aandachtig gelezen en duidelijk begrepen, en betreed dit zelfde op basis van eigen vrije wil.

Koop Credits hier

18 U.S.C 2257 Instemmingsverklaring betreffende Record-Keeping Vereisten

In overeenstemming met de Amerikaanse Federal Labeling and Record-Keeping Law (ook bekend als 18 U.S.C. 2257), waren alle modellen op deze website 18 jaar of ouder op het moment van opname. Bewijzen van de leeftijden van alle modellen worden bewaard door de gegevensbeheerder, zoals hieronder vermeld en georganiseerd door de producer. De volledige inhoud en afbeeldingen zijn in volledige overeenstemming met de vereisten die worden gesteld door 18 U.S.C 2257, en bijbehorende verordeningen.

JWS Americas S.à r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom LuxemburgDatabase Beheerder - help@jwsbill.com
 of 

JWS International S.à r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom LuxemburgDatabase Beheerder - help@jwsbill.com

Statement voor Safe Adult Video Chat

 1. Instemmingsverklaring

  Als een Platinum Sponsor Member van ASACP en als lid van RTA en ICRA organisaties, zet www.sonicbox.com zich in voor de bescherming van minderjarige personen.

  We hanteren bij www.sonicbox.com een ZERO tolerance-beleid met betrekking tot kinderpornografie. Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde authoriteiten contacteren.

  In overeenstemming met de Amerikaanse Federal Labeling and Record-Keeping Law (ook bekend als 18 U.S.C. 2257), waren alle modellen op deze website 18 jaar of ouder op het moment van opname. Bewijzen van de leeftijden van alle modellen worden bewaard door onze gegevensbeheerder.

  JWS Americas S.à r.l.

  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburghelp@jwsbill.com
   of 

  JWS International S.à r.l.

  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburghelp@jwsbill.com
 2. Onze Principes

  Alle inhoud (schriftelijk of visueel) gerelateerd aan kinderporno is VERBODEN op sonicboxlsl.com We presenteren geen volwassen modellen als kinderen; bovendien is het verboden om personen onder de 18 op te laten treden als volwassenen.

  sonicboxlsl.com is in volledige overeenstemming Amerikaanse Federal Labelling and Record-Keeping Law (ook bekend als 18 U.S.C. 2257).

  www.sonicbox.com bevat geen seksueel expliciet materiaal welke makkelijk binnen het bereik van minderjarigen ligt.

  Voor personen onder de 18 jaar is het NIET TOEGESTAAN om op www.sonicbox.com op te treden of de site te bezoeken.

 3. Wat doet www.sonicbox.com om deze regels te handhaven?

  Het sonicboxlsl.com Support Team controleert 24 uur per dag, 7 dagen per week alle beschikbare camera-feeds op de website. Onze strenge regels schrijven voor dat we onmiddellijk en permanent een het account van performers schorsen indien zij niet voldoet aan onze principes.

  Volgens onze regels is seksueel expliciet materiaal verboden in de Free Chat-omgeving en in alle beelden beschikbaar voor het grote publiek. Overtreding van deze regel zal leiden tot gelddeductie en/of opschorting van het account.

  Elke geuploade afbeelding wordt onderworpen aan controle door het www.sonicbox.com Support Team; bovendien beoordeelt een apart team alle chatlogs en ander geschreven materiaal in het kader van schendingen van ons beleid. Verboden inhoud wordt onmiddelijk verwijderd!

 4. Stricte regels tijdens performer registratie!

  Om je te registreren als performer moet aan deze drie belangrijke eisen worden voldaan:

  • De performer moet een getekende verklaring verstrekken, waarin de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en leeftijd wordt vastgelegd.
  • De performer dient een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs, met daarop een duidelijk zichtbare foto, op te sturen.
  • De performer dient eveneens een foto op te sturen, waarop hij of zij het betreffende identiteitsbewijs naast zijn of haar gezicht houdt.

  Alle overlegde gegevens worden tot in detail gecontroleerd door ons ervaren registratie team. We behouden ons het recht voor om over te gaan tot onmiddelijke en permanente opschorting wanneer er sprake is van een beledigende schermnaam, er verwezen wordt naar minderjarigen, of bij enig vermoeden van valsheid in geschrifte.

 5. Gewaarborgde Ledenregistratie

  De diensten van sonicboxlsl.com zijn alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder.

  Met het oog op het verkrijgen van een lidmaatschap, moeten de leden over een geldige creditcard beschikken. Gedurende het registratieproces moeten alle leden instemmen met de algemene voorwaarden van de website.

  Het www.sonicbox.com Support Team checkt voortdurend de informatie van het lidmaatschap evenals chatlogs op overtredingen.

 6. Hoe kan ik een melding maken aan www.sonicbox.com?

  De medewerkers van de Klanten Service van www.sonicbox.com staan 24/7 klaar om uw rapporten te ontvangen en om eventuele problemen te behandelen. De specialisten van onze Klanten Service nemen elk inkomend verslag serieus en onderzoeken deze naar behoren. U kunt de afdeling Klanten Service bereiken via de optie Bericht aan Support onder uw account, of door het sturen van een bericht aan support@livecamhelp.com.